Atık Depo Konteyner

Sanayi endüstrisinin gelişiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımıza çıkan kimyevi atıklar, doğayı tehdit etmektedir. Doğamızı ve insan sağlığını korumada en geçerli çözüm olarak karşımıza çıkan atık konteyner, doğayı koruyan çok özel bir sistem olarak kullanılıyor. Ticari hayatına devam eden ve üretimle reel sektörü destekleyen pek çok kuruluş, atık konteyner ile gerekli tedbiri alıyor ve bu sayede doğayı kirletmiyor. Günümüzde insanların idrak ettiği en önemli konulardan biri, geleceğin mirası olan dünyaya sahip çıkmak olarak kendini gösteriyor. Biraz daha bilinçlenen ve gün geçtikçe akıllanan insanların, atık konteyner kullanımıyla birlikte çevresine daha fazla dikkat ettiğini görüyoruz.

Petrol, maden veya kimyevi içerikli üretimlerle birlikte, firmalardan günlük olarak bazı atıkların çıktığını biliyoruz. Kanalizasyon, akarsular ve doğanın kendisi, yıllarca bu konuda kullanıldı ve kirletildi. Kanunlarla da teminat altına alınan doğal koşullar, şimdi atık konteyneri daha iyi bir şekilde korunuyor.

Yalıtımı en üst düzeyde olan ve sızdırmazlığı ile bilinen atık konteyner, günümüzün en önemli teknolojilerinden biri. Güvenliği ön planda tutan atık konteynerler, üretim sonrası ortaya çıkan tehlikeli atık maddeleri muhafaza etmekte vazgeçilmez bir tercih. Yasal yönetmeliğe göre üretim sonrası ortaya çıkan atık maddeler, atık merkezlerine gitmeden önce fabrika bünyesinde güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Sıradan bir depolama sistemi sadece insan ve çevre sağlığını tehdit etmez, aynı zamanda oluşabilecek bir yangın yada patlama ile firmanızı da tehdit eder.

Atık Maddelerin Sınıfları

Atık maddeler 6 ana başlıkta sınıflandırıla bilinmektedir. Bunlar teklikeli atık, kimyasal atık, exproof atık, yağ atıkları, tıbbi atık ve evsel atık olarak sınıflandırılabilir. Tüm bu atık türleri yanıcı, patlayıcı ve zehirleyici olarak olmaktadır.

Bu tür kimyasal atık maddeler için öne çıkan atık konteynerleri ise aşağıdaki başlıklarda imalatını yapmaktayız.

Atık Konteyner Türleri

  • Tehlikeli Atık Konteyner
  • Kimyasal Atık Konteyner
  • Exproof Atık Konteyner
  • Yağ Depolama Atık Konteyner
  • Yangına Dayanıklı Atık Konteyner
  • TıbbiAtık Konteyner
  • Evsel Atık Konteyner

Sipariş ve Detaylar İçin İletişime Geçiniz:

GSM & Whatsapp: 0545 929 02 21
Telefon: 0262 751 44 70
Eposta: info@yuvamkonteyner.com.trSipariş ve Detaylar İçin İletişime Geçiniz:

GSM & Whatsapp: 0545 929 02 21
Telefon: 0262 751 44 70
Eposta: info@yuvamkonteyner.com.tr

Depo Konteyner

Depo Konteyner sizlerin ürün stoklama ihtiyaçlarınızda bir dünya standartı olarak karşınıza çıkmaktadır.